پس از کلیک بر روی کتاب یا فایل مورد نظر به صفحه زیر وارد می شوید که پس از ورود به این صفحه نخست می بایست بر روی گزینه دانلود که در شکل زیر با خط قرمز مشخص شده کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

پس از کلیک بر روی گزینه دانلود، ثانیه شمار در صفحه ظاهر می شود که در شکل زیر مشخص شده

 

 

 

 

 

 

پس از اتمام شمارش ثانیه شمار، لینک دانلود در همان محل ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن دانلود شروع می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright 2007-2018 Political Articles. All rights reserved