درباره ما

 

بدانید تا زنده بمانید!

در حجم انبوه اطلاعات و جریان بی وقفه اخبار رویدادها و وقایعی که مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی ما ارتباط پیدا می کنند غرق می شویم اگر ندانیم و نتوانیم این اطلاعات و اخبار را به طور صحیح طبقه بندی کرده و اولویت بندی نماییم. تصور می کنید تعداد نت های موسیقی در سمفونی نهم بتهوون چقدر است؟ هر چقدر هم که باشد قابل شمارش و آمار است. با این حال همین تعداد نت های موسیقی اگر بر اساس یک منطق درونی و نیاز بیرونی در کنار هم قرار نمی گرفتند هرگز چیزی با عنوان سمفونی نهم بتهوون پدید نمی آمد. همین وضعیت در مورد حجم غیرقابل تصور اطلاعات در شبکه های اطلاع رسانی حاکم است و این وضعیت موجد پدیده ای تحت عنوان مهندسی اطلاعات گردیده است که هدف آن تنظیم یافته ها است در این اقیانوس پر تلاطم اطلاعات. در پلیتیکال آرتیکل مجموعه ای منظم و مبتنی بر روند واقعی رویدادها ارائه می شود و شما می توانید در زمینه های مختلف اطلاعات دقیق و ارزیابی شده ای را به دست آورید بدون انکه نیازی به غوطه ور شدن در اقیانوس بی انتهای اطلاعات داشته باشید. موجودیت پلیتیکال آرتیکل بر اساس نیازی گسترده در میان مردم است برای کسب اطلاعات مورد نیاز درباره رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، به علاوه ی یک چیز دیگر: ایجاد امکانی برای اظهار نظر هر فرد در مورد هر موضوعی.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2007-2018 Political Articles. All rights reserved