احتمال تهوع رژیم در آیندة نزدیک!

 

کوروش برزگران

 

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری به زودی برگزار میشود، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در صدد اعزام مزدوران خود به خارج برای مقاصد مختلف است. این پروژه در سالهای گذشته هم بارها اجرا شده و متأسفانه گویی اپوزیسیون در خواب و توهم است و با آغوش باز، و گاهی با آغوش باز و عریان! از این نیروهای نفوذی استقبال کرده و آنها را در جمع خود به عنوان کوشندگان علیه جمهوری اسلامی تلقی میکند.  

 

به هر حال و با وجود تذکرات قبلی به دوستان، که البته کمتر بدان توجه کردند و ضرباتی را بر اثر این غفلت و ساده لوحی بر اپوزیسیون وارد نمودند، باز هم لازم است که دربارة پروژة جدید ماشین امنیتی جمهوری اسلامی یادآور شویم که یکی از کاندیداهای اصلی و جدید این پروژه جناب عیسی سحرخیز است. او در چند سال گذشته در داخل ایران هر حرفی را که خواسته زده و به هر کس حمله نموده است اما هیچ گاه از سوی مقامات امنیتی مورد تعقیب واقع نگردیده. وی بارها گفته است در ایران کسی نمیتواند انتقاد کند و در صورت انتقاد از اوضاع بلافاصله زندانی میشود. این حکم در مورد خودش اتفاق نیفتاده در حالی که افراد دیگری به خاطر اظهاراتی کمتر از این زندانی شده اند. همین مورد اخیر خانم رکسانا صابری را ببینید. او را به دلایل واهی زندانی کرده اند و هیچ کس هم نمی تواند اطلاع پیدا کند که او چرا و در کجا زندانی است!

 

اما آنچه در مورد سحرخیز و اینکه عنقریباً به خارج فرستاده خواهد شد باید یادآور شویم نقش او در خدمات دادن به بخشی از دستگاه امنیتی است که اخیراً ادعا کرده مدیران سایتهای ضداخلاقی را دستگیر کرده اند. در ضمن وی بر سایت پیک نت هم مسلط شده و آن را در جهت سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی اداره می کند.

 

برنامه ای که در حال اجراست بسیار پیچیده است زیرا همین بخش مذکور اعلام کرده مرحلة بعدی برخورد با سایتهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. بی شک اجرای این پروژه با کمک نفرات نفوذی در میان اپوزیسیون میسر میشود که برخی از آنها از قبل اعزام شده و نفرات جدید و بخصوص سحرخیز هم با پزهای ضدیت با نظام استبدادی آخوندی وارد معرکه خواهند شد.

 

به هوش باشید. 

 

 

 

ایران تریبون

 

 

 

 

  

© Copyright 2007-2018 Political Articles. All rights reserved